Rabu, 1 Januari 2014

RPT Kajian Tempatan


MINGGU
TEMA/TOPIK
SUBTOPIK
HASIL PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
1
2-4 Jan
MENGENAL NEGARA KITA
5.1 Lokasi
a-Di Asia Tenggara
-Kedududkan Malaysia berpandukan arah mata angin
-Kedudukan Malaysia dengan Negara jiran di Asia Tenggara

b_Di dunia
-Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan dunia
1. Megenal lokasi Malaysia di Asia Tenggara.
2. Mengenal lokasi Malaysia di dunia
1.Melukis lokasi Malaysia di benua Asia.
2
1-7 Jan

5.2 Negeri-negeri di Malaysia

a-Nama negeri, ibu negeri dan Bandar utama.
-ibu negeri di Malaysia
-Bandar-bandar utama di Malaysia.
-Bandar utama pentadbiran, pelabuhan dan perindustrian.
1. Menyatakan nama negeri di Malysia
2. Menceritakan Bandar-bandar itama di Malysia.
3. Mengenalpasti Bandar-bandar di negeri di dalam Malaysia.
1. Membuat kerja berpasukan dalam mengumpulkan nama-nama negeri dan Bandar di Malaysia.
3 dan 4
18-21 Jan

b-Lagu, bendera , jata dan lambing negeri.
-Setiap negeri mempunyai lagu, jata dan lambang.
-Penggunaan lambang haiwan, tumbuhan, senjata, bulan , bintang dan mercu tanda dalam  lambang.
-           
1.Mengenali negeri-negeri dan lambang-lambangnya.
2. Mengetahui lambang negeri-negeri di Malaysia.
3.Mengetahui identiti negeri dan Negara bagi menyemai sikap patriotic dalam diri.
1. Menghasilkan buku skrap .
5 dan 6
1-8 Feb

c-Ketua negeri dan Ketua Kerajaan Negeri.
i-Negeri beraja
-Ketua negeri yang bergelar Sultan, Raja dan Yang Dipertuan Besar.
-Ketua Kerajaan yang bergelar Menteri Besar.
ii-Negeri tidak beraja
-Ketua negeri yang digelar Yang Dipertua Negeri
-Ketua Kerajaan yang di gelar Ketua Menteri.
1.Mengenali Ketua negeri dan Ketua Kerajaan Negeri..
1 Melayari  laman web untuk mendapatkan maklumat.

CUTI TAHUN BARU CINA
7
11-15 Feb

5.3 Identiti Negara

a-lagu, bendera, jata dan lambang lain.
i-lagu kebangsaan(Negaraku)
-Cara nyanyian
-Lirik
ii-Bendera(Jalur gemilang)
-Ciri bendera
iii-Jata
-Maksud setiap lambang
iv-Mercu tanda Negara seperti Tugu Kebangsaan.
1.Mengenali identity negara di Malaysia.
3.Mengetahui identiti negeri dan Negara bagi menyemai sikap patriotic dalam diri.
1- Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis  rumah di dunia.
2- Menulis karangan bertemakan  identity Negara.
8
18-22 Feb

b-Struktur pembinaan Negara

i-Peringkat persekutuan
-Duli yang maha Mulia Yang Dipertuan Agong, Kabinet, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian yang lain.
ii-Peringkat negeri

-Semenanjung
-Sultan ,Raja, Yang Dipertuan Negeri,Majlis Mesyuarat Negeri dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
-Pejabat Daerah dan Tanah
-Pejabat Penghulu
-Ketua Kampung

Sabah
Tuan yang Terutama,Yang diPertua Negeri, Kabinet Negeri, Pejabat Setiausaha Negeri.

-Sarawak
Tuan yang Terutama,Yang diPertua Negeri, Majlis Tertinggi, Pejabat Setiausaha Negeri.
-Bahagian
-Pejabat Daerah
-Pejabat Daerah Kecil
-Kampung
1-. Menerangkan struktur pembinaan Negara di peringkat persekutuan, dan negeri.
2. Menyatakan peringkat-peringkat struktur pembinaan.
1- Menulis lirik lagu berkaiatan struktur pembinaan Negara.
9
25-1 Mac

c-Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan
-Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong
-Perlantikan Yang Dipertuan Agong
_Perlantikan secara bergilir-gilir.

-Perdana Menteri
-Ketua Parti yang memenangi pilihanraya
-Dilantik oleh yang diPertuan Agong
1-. Menerangkan struktur pembinaan Negara di peringkat persekutuan, dan negeri.
2.Menceritakan tentang Ketua Negara dan Ketua Kerajaan Persekutuan

1- Menulis lirik lagu berkaiatan struktur pembinaan Negara.
10
4-8 Mac
6 KEINDAHAN NEGARA KITA
i-Ciri-ciri fizikal yang istimewa

a-Bentuk muka bumi di Malaysia
-Keistimewaan tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, tasik, gua , sungai dan pulau.
-Keindahan
-Ciri-ciri fizikal
-Kepentingan

ii-Flora dan Fauna
-Malar hijau
-Pelbagai species
-Habitat

iii-Iklim
-Panas dan sekata lembab sepanjang tahun.
-Julat suhu yang kecil.
1-Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi di Malysia.
2-Membandingbeza bentuk muka bumi di Malaysia
3-Mengetahui bentuk muka bumi di Malaysia.1-Menjelaskan ciri-ciri flora dan fauna di Malysia.
2-Membandingbeza flora dan fauna di Malaysia
3-Mengetahui flora dan fauna yang boleh di jumpai di Malaysia.

1.Mengetahui jenis iklim di Malysia.
2.Mengetahui julat suhu di Malaysia.
3.Menyatakan kebaikana dan kepentingan suhu di Malaysia.
1-Sumbangsaran
2-Permaianan
11
11-15 Mac

i-Rumah ibadat
Struktur dan ukiran serta pengaruh seni bina.
Bahan binaan yang digunakan seperti kayu, batu, kaca, marmar dan jubin.

ii-Banggunan bersejarah
-Bahan
-Pengaruh binaan seperti Islam, Portugis, Belanda , Inggeris dan tempatan.
-Ciri-ciri tersendiri.
1. Mengetahui maksud rumah ibadat.
2-Mengetahui nama rumah ibadat mengikut agama yang dianuti oleh penganutnya.
3. Mengetahui banggunan bersejarah dan ciri-cirinya.
1.Melukis gambar rumah ibadat.
2.Mencari gambar banggunan bersejarah.

UJIAN BULAN MAC

CUTI
14
1-5 Apr

iii-Mercu tanda
-Lokasi
-Teknologi
-Keunikan
-Pemandangan

iv-Istana
-Reka bentuk
-Ukiran bermotifkan tumbuhan dan haiwan
-Keunikan buatan
-Fungsi pelbagai ruang.
1. mercu tanda dan istana di Malaysia.
2. Menyatakan  ciri-ciri kawasan tersebut.
3. Membanding dan membezakan dua banggunan tersebut.
1. Menyanyi dan membincangkan lirik lagu bertemakan mercu tanda dan istana.
15
8-12 Apr
7-SEJARAH NEGARA KITA
a-Pengasasan Melaka

i-Kedatangan Parameswara
-Latarbelakang Parameswara
ii-Asal-usul nama Melaka
-Peristiwa pelanduk dan anjing.

b-Kegemilangan Melaka
i-Pentadbiran
-Raja dan Orang Besar Empat iaitu Bendehara, Laksamana, Temenggung dan Penghulu Bendahari.
-Kuasa Raja dan tugas Oang Besar Empat
1. Mengenali sejarah awal pengasasan Melaka.
2.Mengetahui asal-usul sejarah nama Melaka.

1.Menyatakan siapa Orang Besar Empat.
2.Mengetahui tugas-tugas Orang Besar Empat.
3.Mengetahui jawatan Orang Besar Empat dalam pentradbiran moden.
Menghargai jasa Orang Besar Empat
1. Mencari maklumat di  pusat sumber tentang KMM.
2.Lakonan
16 dan 17
15-19 Apr

ii-Susun lapis masyarakat
-Golongan pemerintah terdiri daripada Sultan, kaum kerabat, pembesar-pembesar.
-Golongan rakyat terdiri daripada orang-orang Melaka termasuk pedagang dan buruh mahir.
-Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar cukai.
1-Mengetahui susun lapis masyarakat di Melaka.
2-Menyatakan golongan yang terdapat di dalam susun lapis masyarakat.
3-Meceritakan mengapa golongan-golongan ya ng di tempatkan dalam susun lapis masyarakat di Melaka.
1. Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat .
17
22-26 Apr

v-Tokoh-tokoh

-Parameswara
-Sultan Muzaffar Syah
-Sultan Mansur Syah
-Sultan Alauddin Riayat Syah
-Sultan Mahmud Syah
-Tun Perak
_hang Tuah
-Tun Fatimah

vi-Pusat Perdagangan

-Lokasi
-Perniagaan yang dijalankan.
1. Menyenaraikan tokoh-tokoh.
2. Menceritakan jasa-jasa tokoh tersebut.
3.Mengetahui jasa dan menghargai jasa tokoh-tokoh tersebut.

. Menyatalkan lokasi pusat perdagangan di Melaka.
2. Menyatakan aktiviti perdagangan yang di jalankan.
3.Mencerikan ciri-ciri perdagangan yang di jalankan.
-Permainan stesyen
18
29-3  Mei

vii-Pusat Penyebaran Islam

-Pemerintah memeluk agama islam
-Penerimaan agama Islam
-Aktiviti pedagang-pedagang islam
1.Menyatakan aktiviti penerima agama Islam di Melaka.
2.Menyatakan sebab tersebarnya agama Islam.
3.Menceritakan aktiviti berkembangnya agama Islam di Melaka.
1.Latihan
19
6-10 Mei
7.2 SEJARAH AWAL SABAH
a-Asal –usul Sabah

b-Pentadbiran Sabah

i-Kawasan Pantai Timur
-Kawasan di bahagi kepada beberapa bahagian.
-Jajahan ditadbir oleh pembesar Sulu dan di bantu oleh ketua-ketua tempatan.


ii-Kawasan Pantai Barat
-Kawasan diperintah oleh wakil Sultan Brunei.
-Kawasan dibahagi kepada beberapa bahagian.
-Jajahan di tadbir oleh ketua suku kaum dan ketua petempatan sungai.

iii-Kawasan pendalaman dan muara sungai
-Ditadbir oleh kutua-ketua yang terdiri daripada ketua rumah panjang.
1.Menceritakan asal usul nama Sabah.
2.Menyatakan kawasan pentadbiran dalam negeri Sabah.
3. Menceritakan tentang 3 nama kawasan pentadbiran di negeri Sabah.
1.Kuiz
MINGGU ULANGKAJI
PKSR 1
MINGGU 21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 DAN 23
24
10-14 Jun

c-Cara hidup

i-Kawasan Pantai Timur
-Pekerjaan utama
-Memungut hasil hutan

ii-Kawasan pantai Barat
-Pekerjaan utama
-Ekonomi sara diri

iii-Kawasan pendalaman dan muara sungai
-Pekerjaan utama
-Menanam padi, memburu binatang, mencari hasil laut.
1.Menamakan cara hidup yang diamalkan.
2.Menyatakan pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk untuk setiap kawasan.
3. Menceritakan mengapa pekerjaan tersebut di lakukan di kawasan penempatan.
4., Membandingbeza pekerjaan mengikut kawasanm penempatan,
1.Kerusi panas
2.Permainan stesyen
25
17-21 Jun
7.3 SEJARAH AWAL SARAWAK
a-Asal-usul Sarawak

b-Pentadbiran Sarawak

-Kawasan persisiran pantai dikuasai oleh Pengeran Mahkota di bantu oleh tiga orang pembesar tempatan yang di panggil Dato Patinggi, Dato Temenggung dan Dato Bandar.
-Kawasan pendalaman serta muara sungai di kuasai oleh pemimpin tempatan.
1.Menceritakan asal usul nama Sarawak..
2.Menyatakan kawasan pentadbiran dalam negeri Sarawak.
3. Menceritakan tentang 3 nama kawasan pentadbiran di negeri Sarawak..
Permainan dalaman
26
23-28 Jun

c-Cara hidup

i-Kawasan Persisiran Pantai
-Pekerjaan utama
-Bercucuk tanam, memungut hasil hutan dan berniaga.

ii-Kawasan pendalaman dan muara sungai
-Pekerjaan utama
-Menanam padi, memburu binatang, mencari hasil laut.
1.Menamakan cara hidup yang diamalkan.
2.Menyatakan pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk untuk setiap kawasan.
3. Menceritakan mengapa pekerjaan tersebut di lakukan di kawasan penempatan.
4., Membandingbeza pekerjaan mengikut kawasanm penempatan,
1-Perbincangan kumpulan
2-Perbentangan cuaca.
27
1-5 Jul
7.4 ZAMAN PENJAJAHAN
a-Kedatangan penjajah

b-kesan penjajahan

i-Binaan tinggalan
-Kota dan kubu
-Banggunan
-Jalan Keretapi
_Jalanraya

ii-Sosial
-Bahasa dan tuklisan
-Masyarakat berbilang kaum.
-Semangat nasionalis

c-Penentangan masyarakat tempatan.

d-Undang-undang dan peraturan.
i-Tujuan penggub alan undang-undang
-Hak individu dan hak semua kaum.
-Keharmonian dan ketenteraman masyaraka.
Disiplin dan tatasusila.

e-Tokoh
1-Menjelaskan kepentingan pelbagai  perkhidmatan awam di tempat murid.
2. Menceritakan tentang penentangan masyarakat tempatan.
3. Menyenaraikan tokoh-tokoh.
1. Menulis laporan.
2. Melukis tentang cerita asal-usul nama setempat.

27 dan 28
1-12 Jul

a-Semangat Kebangsaan

i-Peristiwa-peristiwa
-Pemerintahan Jepun
-Cadangan penubuhan Malayan Union
-Keganasan Bintang Tiga

ii-Penubuhan UMNO
-Diasaskan oleh Dato Onn Jaafar pada 11 Mei 1946 di Istana Besar Johor Bahru.
-Menyatupadukan orang melayu menentang Malayan Union.
1. Menceritakan tetang kemerdekaan Malaysia.
2.Mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah di Tanah Melayu.
3.Mengetahui penubuhan UMNO dan fungsinya.
1-Sumbangsaran
2. Mencari maklumat di pusat sumber.
29
15-19 Jul

iii-Tokoh parti-parti politik dari UMNO, MCA dan MIC

iv-Peranan persuratan dan  penerbitan.

1. Lawatan
2. Menghasilkan buku skrap
30
22-26 Jul

Peristwa
i-Kemerdekaan
-Darurat
-Penubuhan Parti Perikatan
-Pilihanraya
-Perundingan dengan british
1. Mengetahui peristiwa –peristiwa penting di Malaysia.
2.Menyenaraikan peristiwa-peristiwa tersebut.
1-Mencari maklumat di perpustakaan.
2. Mencari nota berkaitan dengan menggunakan media.34 dan 35
23-30 Ogo
7.5 KEMERDEKAAN DAN PENUBUHAN MALAYSIA
ii-Pengishtiharan kemerdekaan
-Pengumuman tentang tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tuanku Abdul Rahman di Bandar Hilir , Melaka.
-Menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12 tgh malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor.
-perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan pengishtiharan kemerdekaan oleh Pesuruhjaya British di Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
1. Menceritakan tentang pengisytiharan kemerdekaan.
2.Menyenaraikan peta alir bagi peristiwa kemerdekaan.
3.Mencatatakan tarikh penting kemerdekaan.
1.Tayangan video.
2.Sumbangsaran
3.Penceritaan dua hala.
36 dan 37
2-13 Sep

c-Pembentukan Malaysia

i-Keanggotaan
-Persekutuan Tanah Melayu
-Singapura
-Sabah
-Sarawak

ii-Tujuan
-Menyekat pengaruh komunis
-Melepaskan Sabah dan Sarawak daripada Pengaruh Inngeris
-Keseimbangan penduduk melayu bumiputra dan kaum-kaum lain.
-Usaha pembangunan secara kerjasama.
1. Mengetahui pembentukan Malaysia dari segi penglibatan negeri, tarikh  dan tujuan pembentukan Malaysia.
2. Menceritakan  tujuan pembentukan Malaysia.
1 Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara .
38
16-20 Sep
7.6 WARISAN SEJARAH
a-Pemeliharaan dan pemuliharaan

i-Jenis
-Tempat, banggunan, senjata dan pakaian.
-Bahan bersejarah seperti dokumen , batu bersurat dan artifak.
-Kesenian seperti pertahanan diri, seni tari, seni muzik dan kraf tangan.
-Adat resam seperti pertabalan dan perkahwinan.

ii-Cara
-Pewartaan
-Baik pulih
-Kawalan
-Kajian yang berterusan
-Kesedaran dan tindakan masyarakat.
1. Memahami maksud pemeliharaan dan pemuliharaan.
2.Mengetahui ciri-ciri pemuliharaan dan pemeliharaan yang berkaitan sub-sub topic.
3. Mengetahui cara pemuliharaan dan pemeliharaan.
1. Taklimat berkaiatan  pemeliharaan dan pemuliharaan.
2. Membandingbeza 2 aspek tersebut.
3. Mencari maklumat.
 39 dan 40
23-4 Okt
8 MASYARAKAT MALAYSIA
8.1 Penduduk
a-Komposisi

-Kepelbagaian kaum.

b-Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk.
i-Kelahiran
ii-Penghijrahan
-Pekerjaan
-Pendidikan
-Perkahwinan
iii-Dasar kerajaan
-Pembukaan kawasan baru
-Penempatan semula
1.Menyatakan komposisi kaum di Malaysia.
2.Mengetahui factor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Malaysia.
3.Mencari maklumat berkaitan dasar-dasar kerajaan berkaiatan penduduk di Malaysia.
1. Mencari maklumat.
2.Perbincangan berkumpulan.
41 dan 42
7-18 Okt

8.2 Agama dan Kepercayaan
a-kepelbagaian agama dan kepercayaan.

i-Amalan dan kepercayaan
ii-Tempat beribadat
iii-Hari kebesaran dan perayaan.
1.Menyenaraikan agama dan kepercayaan yang dianuti di Malaysia.
2.Menceritakan perayaan dan hari kebesaran penganut agama di Malysia.
1. Mencari gambar-gambar perayaan di Malaysia.
2. Menulis karangan pendek.
43
21-25 Okt
MINGGU ULANGKAJI

MINGGU 44
PKSR 2
45
4-8 Nov

8.3 Kebudayaan dan Kesenian
a-cara hidup
i-Permaianan
ii-Pakaian
iii-Makanan
iv-Muzik dan tarian
v-Seni mempertahankan diri.

8.4 Perpaduan
a-Kegiatan social dan kebajikan
i-Kegiatan gotong royong
ii-Kunjung mengunjungi
iii-Sumbangan masyarakat kea rah perpaduan.

b-Penyertaan pelbagai kaum dalam aktiviti permainan , kesenian dan rekreasi.
i-sukan rakyat
ii-Tarian
iii-Kembara
1.Menyenaraikan jenis-jenis kebudayaan dan kesenian yang terdapat di Malysia.
2.Menceritakan perpaduan kaum dan tujuannya.
3.Menyatakan kepentingan kegiatan yang berkaitan perpaduan.
1.Permainan mencari maklumat.
2.Menyenaraiakan aktiviti yang berkaiatan  perpaduan.
46
11-15 Nov

c-Sistem perpaduan
i-Peluang belajar untuk semua kaum.
ii-Ciri-ciri pendidikan yang memupuk perpaduan melalui kurikulum, ko kurikulum yang sama dan pakaian seragam sekolah.
1. Menyatakan system perpaduan yang diketahui.
2.Menyatakan ciri-ciri pendidikan yang memupuk perpaduan.
2-Permaian dalaman

Tiada ulasan: