Jumaat, 3 Januari 2014

Contoh Je1.      Tema Pelajaran / Topik


Tajuk  :  3.3.14- Adab Bekerja


2.    Objektif Pembelajaran
      

Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah, murid dapat  mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

3.    Hasil Pembelajaran


Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

Aras 1
 1. Menyatakan contoh-contoh pekerjaan yang halal dan haram.
 2. Menyenaraikan adab-adab bekerja

Aras 2
 1. Menyenaraikan kepentingan adab bekerja
 2. Menyatakan akibat mengabaikan adab bekerja

Aras 3
 1. Menyenaraikan hikmah adab bekerja.
 2. Menyenaraikan cara meningkatkan prestasi kerja.


 4.   Penilaian / Refleksi
      


 1. Adakah pilihan  topik yang dibuat selaras dengan keperluan kehidupan harian?

2.   Adakah guru benar-benar  memahami isi kandungan topik
             yang dipilih dan  telah menyampaikan dengan berkesan?

 1. Adakah murid merasa gembira semasa proses pembelajaran
       ini?


 5.   Peruntukan Masa
      


30 minit


6.   Ciri-Ciri Kelas

      Tingkatan / Tahun


     
 Pengetahuan Sedia Ada

Tahun 5Murid biasa melihat orang bekerja

7.    Liputan Kurikulum
     

Topik ini meliputi contoh-contoh pekerjaan, adab bekerja, dan cara meningkatkan prestasi kerja.8.    Persediaan Guru Bukan TMK
     1.     Kertas edaran
-  contoh pekerjaan yang halal dan haram

2.     Carta
-  Adab bekerja.

3.     Buku teks Pendidikan Islam Tahun 5.
       Buku Teks Pendidikan Islam Tahun  Tahun 5.
Pengarang  :Mohd.Zaini bin Yahya
                     Afendi bin Sahi
                     Zulhazmi bin Omar
Penerbit      : DBP & KPM      Muka surat : 103


4.     Lembaran kerja
-       Mengklasifikasikan kepentingan adab bekerja bekerja dan akibat mengabaikan adab-adab bekerja.9.    Penerapan TMK
        


 1. Murid dapat pengetahuan dan kemahiran tentang persembahan MS PowerPoint, internet dan memuat turun data kedalam MS Word.

2.   Mengintegrasi MS Word, MS Powerpoint dan internet.

3.   Melayari internet untuk memperoleh maklumat  
      berkaitan pekerjaan


 10.   Persediaan TMK
       


 1. Menyediakan dokumen-dokumen MS PowerPoint dan MS Word untuk digunakan dalam penerangan.

 1. Menyediakan satu set slaid contoh pekerjaan yang halal dan haram, adab bekerja dan kepentingan bekerjadan akibat mengabaikan adab bekerja.


 1. Menyediakan soalan menggunakan perisian Hot Potato dan MS PowerPoint.


 
11.   Aktiviti Pelajaran
       


1.     Tayangan slaid dan video orang sedang bekerja

2.     Soaljawab berkaitan tajuk.

3.     Membezakan pekerjaan yang halal dan haram

4.     Menyaksikan klip video suasana orang sedang bekerja dan persembahan dalam MS Power Point. 

5.     Sumbangsaran berkaitan  adab bekerja


6.     Perbincangan kepentingan adab bekerja dan akibat mengabaikan adab bekerja

7.     Akses internet berkaitan pekerjaan

8.     Penghasilan tugasan melalui lembaran kerja.
12.    Aktiviti Guru

 1. Menayangkan slaid dan video suasana orang sedang bekerja.  Mengemukakan soalan yang berkaitan.  Contoh:
-       Apakah aktiviti yang sedang dilakukan di dalam paparan ini?

 1. Guru meminta  murid membuat klafikasi antara kerja yang halal dan haram.


 1. Pengajaran menggunakan persembahan BBM dalam MS PowerPoint.

 1. Meminta murid berbincang tentang adab bekerja.

 1. Meminta murid menyenaraikan kepentingan adab bekerja dan akibat tidak mengamalkannya.


 1. Membimbing murid mengakses internet berkaitan pekerjaan bagi menambah pengetahuan.

 1. Memantau kerja murid dalam      lembaran kerja yang diberi.


13.  Aktiviti Pelajar

 1. Menyaksikan slaid dan video sambil mencari jawapan kepada soalan guru.

 1. Memerhati dan berfikir mengenai pekerjaan yang halal dan haram.Murid-murid lain memerhati, berfikir dan memberi makllum balas.


 1.  Murid belajar dengan bantuan BBM dalam slaid MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran.

 1. Sumbangsaran tentang adab bekerja

.
 1. Murid mengakses internet bagi menambah pengetahuan.

 1. Murid membuat lembaran kerja tentang kepentingan adab bekerja dan akibat mengabaikannya.


 1. Murid menghantar tugasan kepada guru.14.    Keperluan Khusus


Komputer dan LCD

15.    Laman Web
       


 1. www.orangekid.biz/gallery
 2. www.privlacica.hr/doktor.htm l
 3. http://ansatte.hig.no/~frodeh/video16.    Literasi
       

amanah, halal, haram.
17.    Numerasi
       

Tidak berkaitan.
18.    Bahan Rujukan TMK dan
         bukan TMK
         

Bahan rujukan TMK :
 1. Slaid persembahan sebagai BBM.

 1. Perisian MS Word, MS Power Point dan MS Excel.

 1. Internet dan laman web.

Bahan rujukan bukan TMK :
 1. Buku Teks Pendidikan Islam Tahun  Tahun 5.
Pengarang  :Mohd.Zaini bin Yahya
                     Afendi bin Sahi
                     Zulhazmi bin Omar
Penerbit      : DBP & KPM      Muka surat : 103 1. Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Tahun5.

Pengarang:  Mohd.Zaini bin Yahya
                     Afendi bin Sahi
                     Zulhazmi bin Omar

Penerbit     : Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam
                     dan Moral Kementerian Pelajaran      
                     Malaysia.19.   Penerapan Nilai  Murni
       
1.   Mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

2.   Memupuk silaturrahim.  

3.   Bermuafakat dalam melaksanakan amalan harian yang   
      baik.

4.   Kasih sayang.

5.   Amanah.


20.    Kemahiran Berfikir
       


1. Mengklasifikasikan diantara kepentingan adab bekerja dan
    akibat mengabaikan adab bekerja.


Tiada ulasan: