Jumaat, 10 Januari 2014

Contoh JeCONTOH SURAT PENERIMAAN PERLANTIKAN KOKURIKULUM

SURAT PENERIMAAN LANTIKAN SELAKU GURU PENASIHAT

Rujukan Tuan          :
Rujukan Kami          :
Tarikh                      :

Pengetua,
Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau,
Peti Surat 214, Tawau Sabah.

Tuan,

PENERIMAAN PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT PERGERAKAN PENGAKAP SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TAWAU

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuk perkara di atas berdasarkan kepada surat tuan (rujukan) bertarikh ___________  yang berkaitan.

2.             Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Sekolah Kebangsaan Bandar Tawau yang berkuatkuasa mulai 1 januari 2014

3.             Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima pelantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab kerjaya saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya.

4.             Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Sekian, terima kasih.
 
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

……………………....
(                                )

s.k.           1.             Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah
                2.             Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Tiada ulasan: