Selasa, 12 Mei 2015

Ciri Ciri Pelajar Yang Gagal


Hasil carian imej untuk murid malas

1. Mempunyai sifat “malas” yang menjadi musuh utama kejayaan.
 
2. Tidak bermotivasi.

3. Mempunyai tanggapan bahawa pelajaran belum tentu memberi jaminan masa depan.

4. Menjadikan seseorang yang telah gagal sebagai idola atau model.

5. Tidak bersedia menghadapi pembelajaran dalam bilik darjah.

6. Tiada perancangan untuk belajar dengan berkesan.

7. Terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang menjurus ke arah perkara-perjara yang tidak baik. :-(

8. Sentiasa menangguhkan masa untuk belajar hingga ke saat-saat akhir peperiksaan.

9. Datang lewat ke sekolah dan selalu ponteng sekolah.

10. Gagal menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru.

11. Berangan-angan dan sering bermain-main dalam bilik darjah.

12. Tidak mempunyai kelengkapan persekolahan yang lengkap untuk proses pembelajaran.

13. Sentiasa bermasalah, suka mencari masalah dan mendatangkan masalah di sekolah dan luar sekolah.

14. Melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak sihat seperti melepak dengan rakan-rakan di bandar-bandar, terlibat dengan kegiatan tidak bermoral

15. Menjadikan kemiskinan penghalang kepada usaha untuk berjaya dalam pendidikan.

16. Terlalu berserah pada nasib dan tidak mahu lagi berusaha untuk mengubah dirinya.

17. Lebih banyak bergantung kepada ibu, bapa, guru dan rakan-rakan untuk belajar. Tidak boleh berdikari.

18. Tidak ada perancangan masa untuk belajar seperti mengadakan jadual waktu.

19. Sentiasa beranggapan bahawa peperiksaan dalam kelas adalah tidak penting.

20. Tidak menggunakan sepenuhnya perpustakaan sebagai gedung untuk mencari dan menambahkan ilmu.

21. Tidak sanggup mengorbankan masa, tenaga, fikiran dan wang ringgit demi untuk pelajaran. Pelajar seperti ini lebih sanggup menghabiskan wang mereka untuk membeli majalah-majalah hiburan atau komik kegemaran mereka.

22. Tidak menghormati ibu, bapa, guru, orang tua dan rakan-rakan sekelas.

23. Mementingkan diri sendiri dalam apa sahaja yang dilakukan termasuklah pembelajaran.

24. Gagal menunaikan tanggungjawab kepada Allah.

25. Menyalahkan nasib dan takdir jika berlaku sebarang masalah. Namun tidak pernah mahu menyalahkan diri sendiri.

26. Cepat putus asa dan kecewa apabila gagal.


kredit:tips pelajar

Isnin, 11 Mei 2015

Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan AkhlakTema Hari Guru 2015 : Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak

Berikut adalah Tema Hari Guru 2015 Maksud dan Huraian.
1. Guru berperanan mengupayakan diri dengan ilmu dan pengalam agar dapat membangunkan potensi insan melalui penyerapan elemen-elemen kerohanian dan kurikulum, menyediakan kepelbagaian bahan rangsangan bagi mengoptimumkan potensi murid serta menyediakan pelan pembangunan individu yang menyeluruh dan bersepadu bagi menghasilkan modal insan bertaraf dunia. Warga pendidik perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan serta membentuk insan peribadi mulia berpersonaliti unggul di dalam membina negara bangsa yang berkualiti.
2. Peranan guru juga tidak terbatas hanya kepada menyampaikan kandungan silibus dalam bilik darjah, malah guru perlu kreatif dan inovatif dalam pembangunan ilmu (knowledge development) dalam kalangan anak didik seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan masa depan melalui amalan pengajaran guru yang berpusatkan pelajar serta penggunaan bahan sumber secara berkesan.
3. Peranan guru adalah menghasilkan modal insan holistik yang berilmu dan berakhlak ke arah kesempurnaan kemenjadian murid. Seperti yang digarapkan dalam PPPM 2013 – 2025, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan murid berdasarkan enam aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika serta kerohanian dan identiti nasional. Justeru guru merupakan agen ke arah merealisasikan hasrat tersebut.
 
sumber dari Cikgu Hailmi

Lihat juga TEMA HARI GURU dari tahun 1972 – 2015.

2015 Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
2014 Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
2013 Guru Malaysia: 1Aspirasi, 1Agenda
2012 Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
2011 Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
2010 Guru Pembina Negara Bangsa
2009 Guru Pembina Negara Bangsa
2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001 Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997 Guru Bestari Sekolah Bestari
1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
1988 Guru Pengasas Budaya Membaca
1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986 Pendidikan Teras Nasionalisme
1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979 Murid Sejahtera Negara Jaya
1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975 Guru dan Pembangunan Negara
1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Sabtu, 9 Mei 2015

Pengurusan Kokurikulum Dan Ko Akademik PraSekolah


Pendidikan prasekolah merupakan agenda pendidikan yang utama selain daripada agenda besar pendidikan yang lain. Beberapa aktiviti lain seperti pengurusan aktiviti berkaitan kokurikulum dan ko akademik prasekolah juga perlu dilaksanakan bertujuan:
1. Mencungkil bakat dan potensi dalam pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak.
2. Memberi peluang kepada murid untuk membina sikap berani, bertanggungjawab dan
berketrampilan.
3. Menggalakkan murid-murid agar dapat berinteraksi sesama rakan sebaya serta
menyesuaikan diri dengan persekitaran baru.
4. Mendidik murid supaya mempunyai kematangan emosi dan sosial.
5. Menghargai keindahan alam dan persekitaran yang dialami.

PERTANDINGAN BERCERITA
Meningkatkan kebolehan berbahasa dan berkomunikasi dengan baik dan berkesan serta murid berkeyakinan untuk melibatkan diri secara aktif. Melahirkan insan yang berketrampilan dan membina minda yang sihat dan cerdas.

PERTANDINGAN NYANYIAN DAN GERAKAN
Dapat memberi peluang kepada murid melahirkan perasaan, mengcungkil bakat dan memperkembangkan daya kreativiti mereka melalui nyanyian dan gerakan.Penglibatan aktif dalam aktiviti tersebut berupaya menggalakkan perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor murid di samping nilai estetika.

PERTANDINGAN MEWARNA
Dapat membantu murid melatih daya membuat banding beza antara warna harmonis dan gabungan. Ini juga membantu mengasah dan membentuk bakat dan potensi murid dalam bidang senilukis.

SUKANEKA
Bertujuan menengahkan kebolehan, bakat serta kemampuan fizikal dalam aktiviti ko kurikulum di peringkat prasekolah bagi meningkatkan keyakinan diri murid. Mewujudkan semangat bekerjasama dikalangan rakan sepasukan untuk mencapai kejayaan.

LAWATAN
Mewujudkan pembelajaran luar kelas yang menyeronokkan serta menarik. Murid lebih teruja dan mampu menimba ilmu yang lebih melalui pengalaman sebenar.Jumaat, 8 Mei 2015

IQ Dan EQ Yang Mana Lebih DiperlukanKecerdasan emosi (EQ) lebih berperanan penting dan lebih baik dalam personaliti seseorang individu berbanding kecerdasan intelek. Kejayaan seseorang dalam kehidupan bukanlah semata-mata disebabkan oleh kecerdasan inteleknya (IQ), kecerdasan emosi (EQ) juga boleh membawa kejayaan, malahan lebih banyak lagi memberi sumbangan kejayaan individu berbanding kecerdasan intelek. 

Hal ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Goleman pada tahun 1998 yang menyatakan bahawa 80 peratus kejayaan bergantung kepada kecerdasan emosi (EQ) manakala selebihnya 20 peratus adalah bergantung kepada kecerdasan intelektual (IQ), kenyataan ini dibuat berdasarkan kajian yang dijalankan olehnya ke atas beribu-ribu orang ahli profesional yang berjaya dalam bidang masing-masing serta penyelidikan yang dilakukan terhadap 500 buah organisasi di seluruh dunia. 
 
Hasil carian imej untuk iq vs eq 

Sebenarnya kecedasan intelek hanya dimiliki oleh sesetengah manusia sahaja dan hanya dapat diwarisi secara genetik atau biologikal, berbanding kecerdasan emosi, ia dimiliki oleh setiap manusia tidak kira dari latar belakang mana sekalipun seseorang itu datang. Kecerdasan emosi boleh dipelajari, dikembangkan dan ditingkatkan iaitu daripada pengalaman yang didapati sebelum ini. 

Semakin banyak seseorang itu menerima pengalaman seperti menguruskan emosinya ketika menghadapi tekanan, maka tahap kecerdasan emosinya juga semakin tinggi. Kecerdasan emosi (EQ) penting dalam setiap individu, sama ada terhadap pemimpin, pengurus, pekerja dan sebagainya. 

Dalam hal yang lain, kecerdasan intelek (IQ) tidak berupaya membentuk akhlak, moral, rohani dan jasmani yang sebenar, kecerdasan intelek yang tidak dikawal dengan emosi yang pintar, biasanya akan membawa kepada kelakuan yang tidak baik. 


Hasil carian imej untuk iq vs eq
Dengan adanya kecerdasan emosi seseorang akan mampu menilai kebaikan dan keburukan sesuatu tindakan, keadaan ini membolehkannya mudah mencapai sesuatu matlamat dengan adanya disiplin tersebut.


Kajian menunjukkan bahawa kepintaran intelek  hanya boleh membantu sebanyak 20% untuk kita berjaya dalam hidup manakala selebihnya (80%) dibantu oleh kepintaran emosi
Kredit: Dato' Maznah Hamid

Khamis, 7 Mei 2015

Komuniti Pembelajaran Profesional
  Sila Muat Turun Bahan Sumber Pelaksanaan PLC (Professional Learning Community) di sekolah sebagai rujukan dan panduan pelaksanaan di sekolah.

Bahan-bahan tersebut boleh dimuat naik melalui pautan di bawah:


https://drive.google.com/folderview?id=0B9k1etUBVEpvfjhTT1dzZGZpdDlSSE9ZaGdlaGVjQUhVNWxwOUpDem04NFVqMnJHRHJ2dmc&usp=sharing

Isnin, 4 Mei 2015

Profesional Learning Communities ( PLC )
1.0  PENGENALAN


1.1    LATAR BELAKANG PROGRAM `PROFESIONAL LEARNING COMMUNITIES` (PLC)

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan mempunyai empat sub bidang yang diberi tumpuan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu Pra Sekolah, Literasi dan Numerasi (LINUS), Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dan Tawaran Baru (New Deals) kepada Pengetua/Guru Besar.

Untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan kualiti sekolah secara menyeluruh, semua sekolah telah diberikan kedudukan melalui proses penyenaraian dan diberikan ranking. Sejumlah sekolah dalam kategori berprestasi rendah telah diberikan sokongan dan dorongan untuk menambahbaikkan aspek kekurangan. Guru dan pemimpin sekolah diberikan latihan peningkatan profesionalisme oleh bahagian tertentu di Kementerian Pelajaran Malaysia, seperti Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan Institut Aminudin Baki (IAB).

Satu trend menarik dalam perkembangan pendidikan di negara-negara maju ialah pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan pendidik sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti pembelajaran profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif antara pihak sekolah dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh membawa masuk pihak berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah untuk menterjemahkan kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan pihak sekolah untuk memantapkan penyampaian pendidikan bagi meningkatkan pencapaian pelajar. Pelbagai aktiviti dalam pendekatan Komuniti Pembelajaran Profesional telah digunakan oleh masyarakat guru di negara-negara maju. Antaranya ialah pengajaran bersama rakan guru (team teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support system), perkongsian pintar antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif (collaborative teaching). Lesson Study sebagai satu aktiviti pengajaran dan persediaan pengajaran secara kolaboratif semakin mendapat tempat dalam sistem pendidikan di negara-negara maju. 


2.0   MATLAMAT
       
Modul ini dapat membantu ketua-ketua panitia serta guru-guru kepada nilai tambah untuk meningkatkan prestasi panitia dan seterusnya meningkatkan      pencapaian sekolah, serta merealisasikan kualiti guru yang cemerlang.
      


3.0     OBJEKTIF KURSUS PLC

3.1     Menarik penyertaan menyeluruh stake holder dan warga pendidik untuk  menjayakan NKRA.
3.2     Menzahirkan komitmen KPM menjayakan NKRA melalui perancangan dan tindakan khusus secara menyeluruh yang bersepadu.
3.3     Meningkatkan kualiti dan amalan pembelajaran dan pengajaran guru.
3.4     Menyediakan peluang berlakunya aktiviti perkongsian ilmu, kepakaran dan bekerjasama dalam kalangan guru.
3.5     Mewujudkan semangat kerja berpasukan.
3.6     Membangunkan sekumpulan pengurus mata pelajaran yang pakar untuk membantu dan memberi bimbingan kepada pengurus-pengurus mata pelajaran yang lain – coaching partnership
3.7     Mengindoktrinkan pemikiran pengurus mata pelajaran bagi menzahirkan jati diri sebagai pemimpin instruksional.
3.8     Mempopularkan dan membudaya PLC sebagai strategi pelaksanaan kursus dalam perkhidmatan peningkatan profesionalisme guru-guru di Malaysia


4.0    OBJEKTIF MODUL

4.1   Menjadi rujukan dan panduan kepada pelaksana kursus.
4.2   Mewujudkan keselarasan dalam melaksanakan kursus di sekolah masing-  
masing.
4.3    setiap tajuk kursus disediakan dengan aktiviti hands-on untuk memudahkan peserta kursus menjalankan in-house training di sekolah selepas kursus nanti. 

5.0   SOALAN-SOALAN LAZIM


5.1    APAKAH PLC?

PLC ialah singkatan kepada program profesional learning communities. PLC merupakan koleksi aktiviti akademik secara bersepadu berteraskan lima strategi utama sebagai usaha menyokong dan memperbaiki pencapaian murid dan sekolah.  PLC akan menjadi simbol usaha secara komprehensif dan cita-cita besar KPM bagi mencabar, memotivasi serta membantu sekolah meningkatkan pencapaian.
Professional Learning Community (PLC) merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka.(Rosenholtz, 1989; Little & McLaughlin, 1993; DuFour, Eaker, & Many, 2006, )Penswastaan Amalan (De-Privatization of Practice)


Belajar Secara Berjalan (Learning Walks)
Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran  guru lain dan aktiviti bilik darjah dengan menggunakan protokol atau fokus yang spesifik. 

Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi
(Peer Coaching/
Instructional Coaches)
Secara sistematik memerhatikan pengajaran guru lain dengan menggunakan kitaran  pra konferens, pemerhatian dan pasca-konferens (pre-conference, observation, post-conference cycle).

Belajar menggunakan Rancangan Pengajaran Harian 
(Lesson Study)
Sekumpulan guru secara usaha sama membina satu rancangan pengajaran; diikuti dengan pengajaran/memerhatikan pengajaran, membuat penambahbaikan semasa sesi pengajaran.

Sesi Perkongsian Guru (Teacher Sharing Sessions)
Sekumpulan guru bertemu secara kerap untuk berkongsi amalan pengajaran terbaik.


          

5.2    BAGAIMANA PEMANTAUAN PLC DIJALANKAN?

Pemantauan dan Bimbingan pelaksanaan aktiviti PLC akan dilaksanakan dari semasa ke semasa oleh pegawai PPD masing-masing dengan pelbagai pendekatan termasuk secara “outsite in” dan “insite out”. Semua dapatan aktiviti akan dilaporkan kepada ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri untuk makluman dan tindakan lanjut


KURSUS `TRANFORMATION LEAD TO CHNGE`
KETUA PANITIA SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

1.0  Topik : PEER COACHING
2.0  OBJEKTIF:
Pada akhir sesi, peserta dapat:
1.     Memahami tiga proses (pre-conference, observation dan post-conference ) dalam  ‘Model Lesson’.
2.    Mengenalpasti peranan ‘coach’ dalam melaksanakan ‘Model Lesson’.

Masa
Kandungan
Strategi
Bahan
8.30 –9.30 pagi
  • Konsep Peer Coaching
  • Video
  • Refleksi
Video
PC1: Nota video
  • Protokol ‘Model Lesson’
  • Mini syarahan
  • Demonstrasi
Slaid PP
PC2:  Protokol
·         Kesimpulan slot
  • Ticket to leave
PC3:  Ticket to leave
9.30 –10.00 pagi
·         Case study
·         Aktiviti individu dan kumpulan kecil
PC2:  Protokol
·         Kesimpulan slot
·         Place mat
PC4:  Place mat
10.00 - 10.30 pagi
·         Contoh P&P ringkas
·         Video pedagogi

Kesimpulan slot
Final Countdown
PC5:  Final Countdown

KURSUS `TRANFORMATION LEAD TO CHNGE`
KETUA PANITIA SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

1.0  Topik : LESSON STUDY
2.0  OBJEKTIF:
Pada akhir sesi peserta dapat :

1.    Memahami kerangka konsep dan proses Lesson Study

2.    Merancang dan melaksanakan satu kitaran Lesson Study

3.    Membuat refleksi amalan Lesson Study sebagai satu strategi PLC di sekolah.

3.0  Kandungan kursus
·         Pengenalan  Lesson Study
·         Latar belakang Lesson Study
·         Perkembangan Lesson Study
·         Kitaran dan Proses Lesson Study
·         Manfaat/Faedah Lesson Study

·         Ciri-ciri LS sebagai satu strategi PLC
1.        Budaya Kolaborasi
2.        Amalan Reflektif
3.        Inkuiri berterusan terhadap pengajaran 
4.        Pembangunan Profesional
5.        Sokongan dan tanggungjawab bersama
6.        Hubungan Rapat 
7.        Perkembangan profesional kendiri
·         Pengoperasian Bengkel LS
1.        Perbincangan gol Lesson Study
2.        Penyediaan Rancangan Mengajar
3.        Pelaksanaan Pengajaran di sekolah
4.        Refleksi pengajaran dalam Lesson Study
5.        Fokus terhadap pembelajaran pelajar

·         Strategi Pelaksanaan LS

1.    Using Discussion Protocols
2.    Study Groups
3.    Peer Coaching
4.    Lesson Study
5.    Teacher Sharing Sessions
6.    Data Analysis

4.0  Kaedah Penyampaian
·         Mini Lecture
·         Video Lesson Study
·         Bengkel Perbincangan
·         Demonstrasi Pengajaran
·         Refleksi


5.0  Rujukan

Baba, T. (2007). Japanese Education and Lesson Study: An Overview. In M. Isoda, M. Stephens, Y. Ohara & T. Miyakawa (Eds.), Japanese Lesson Study in Mathematics: Its Impact, Diversity and Potential for Educational Improvement. Singapore: World Scientific Publishing, 2-7.
Chokshi, S., & Fernandez, C. (2004). Challenges to importing Japanese lesson study: Concerns, misconceptions, and nuances. Phi Delta Kappan, 85(7), 520-525.
Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004). Lesson Study: A Japanese Approach to Improving Mathematics Teaching and Learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Isoda, M. (2007). A Brief History of Mathematics Lesson Study in Japan. In M. Isoda, M. Stephens, Y. Ohara & T. Miyakawa (Eds.), Japanese Lesson Study in Mathematics: Its Impact, Diversity and Potential for Educational Improvement. Singapore: World Scientific Publishing, 8-15.
Lewis, C. (2002). Does Lesson Study have a future in the United States. Nagoya Journal of Education and Human Development, (1), 1-23.
Lewis, C. (2005). How Do Teachers Learn During Lesson Study? In P. Wang-Iverson & M. Yoshida (Eds.), Building Our Understanding of Lesson Study. Philadelphia: Research for Better Schools, 77-84.
Shimahara, N.K. (1998). The Japanese model of professional development: Teaching as craft. Teaching & Teacher Education, 14(5), 451-462.
Stigler, J.W., & Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap: Best Ideas from the World’s Teachers for Improving Education in the Classroom. NewYork: The Free Press.


KURSUS `TRANFORMATION LEAD TO CHNGE`
KETUA PANITIA SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

1.0  Topik : LEARNING WALK
2.0  OBJEKTIF:
Pada akhir sesi peserta dapat :

1.    memahami konsep PLC menerusi ‘Learning Walks’
2.    merancang untuk melaksanakan ‘Learning Walks’ di sekolah

3.0  Kandungan kursus dan kaedah penyampaian

1.    Pengenalan kepada konsep ‘Learning Walks’
1.1  Mini Lecture
1.2  Soal-Jawab dan Perbincangan
2.    Kaedah penggunaan ‘Learning Walks Tool Kit’
2.1  Kaedah TunjukCara
2.2  Aktiviti Hands-on
3.    Perancangan bagi pelaksanaan ‘Learning Walks’ di sekolah
3.1 Penyediaan Pelan Tindakan / Carta Gantt
4.    Refleksi
4.1  Borang Soal-selidik
5.    Perbincangan


4.0  Rujukan

knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf
tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentation11.pptKURSUS `TRANFORMATION LEAD TO CHNGE`
KETUA PANITIA SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

1.0  Topik : Sharing Sssion
2.0  OBJEKTIF:
Pada akhir sesi peserta dapat :

1. Menyatakan pelbagai  strategi-strategi perkongsian guru
2. Menyatakan faedah-faedah perkongsian guru

Tempoh
Kandungan Pengajaran
Aktiviti P & P
Bahan Pengajaran

30 min
·      Konsep sharing sessions

Pillow Talk
·      Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (5 orang per kumpulan)
·      Sebiji bantal akan diletak di tengah dan peserta diminta mengambil bantal tersebut apabila telah bersedia berkongsi pengalaman dengan ahli kumpulan satu pengalaman mereka sebagai seorang guru.

Refleksi sesi Pillow Talk
·      Fasilitator merumuskan aktiviti dengan mengaitan konsep sharing sessions (perkongsian guru) dalam sesi refleksi slot Pillow Talk
·      Fasilitator memperjelaskan Konsep sharing session

Bantal
Kertas Simulasi (Tool Kit: SS1)
Anda diminta berkongsi  SATU pengalaman sebagai seorang guru dengan ahli kumpulan anda.(5 min/seorang)

25 min
·      Jenis-jenis strategi sharing sessions yang digunakan guru di sekolah

Reflect and Jot-it-down
·      Fasilitator menerangkan jenis strategi sharing sessions yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah bagi tujuan peningkatan profesionalisme keguruan diri peserta
·      Fasilitator meminta peserta mencatat aspek yang menarik dari slot pillow talk dalam journal entry masing-masing
Kertas A4
Buku Catatan peserta

Tempoh
Kandungan Pengajaran
Aktiviti P & P
Bahan Pengajaran

25 min
·      Jenis-jenis strategi sharing sessions yang digunakan guru di sekolah

Gallery Walk
·      Peserta diminta berbincang jenis startegi sharing sessions yang boleh dilakukan di tempat mereka bertugas
·      Peserta menghasilkan nota/catatan bagi tujuan gallery walk dalam kertas mah-jong
·      Peserta akan memilih seorang peserta dari kumpulan maisng-masing bagi tujuan penerangan semasa slot gallery walk dilaksanakan .

Refleksi sesi Gallery Walk
·      Fasilitator berbincang secara terbuka hasil dari sesi gallery walk yang dijalaknkan di sekolah.

Kertas Mahjong
Pen Marker
20 min
·      Konsep sharing session yang boleh dilakukan oleh guru
·      Jenis-jenis sharing sessions sebagai amalan guru

Mini Lecturette

·      Fasilitator menayangkan clip video Montview dan meminta peserat mencatat aspek sharing session yang terdapat di dalam klip video tersebut.
·      Fasilitator menerangkan konsep sharing session (perkongsian guru) menggunakan Power-Point
·      Perkongsian guru juga akan dilakukan bagi merealisasikan konsep ini kepada peserta
Powerpoint Presentation (Tool Kit SS2)
Video ( Montview Elementary School)
Video Notes (Tool Kit: SS3)

20 min
·      Faedah-faedah perkongsian guru
·      Rumusan konsep perkongsian guru
Penggulungan Sesi
Refleksi

KURSUS `TRANFORMATION LEAD TO CHNGE`
KETUA PANITIA SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH

1.0  Topik : COACHING AND MENTORING
2.0  OBJEKTIF:
Pada akhir sesi peserta dapat :

1.    memahami konsep PLC menerusi ‘Coaching dan Mentoring’

3.0  Kandungan kursus

1.    Pengenalan kepada konsep ‘Coaching and Mentoring’
1.1  Mini Lecture
1.2  Soal-Jawab dan Perbincangan
2.    Perbincangan dan perkongsian berkaitan peranan coach dan mentor melalui Case Study: Ms Nancy.
3.    Penutup
3.1  Apa yang tidak patut dibuat seorang mentor( Video: What not to do in mentoring).

4.0  Rujukan

  1. Praxis Paper 14: Mentoring and Coaching Copy-editedAS.doc in

  1. P.Lord, M.Atkinson & H. Mitchell (2008) Mentoring and Coaching for Professionals. National Foundation for Educational Research. Northern Office  in

  1. New Teacher Induction Program(2006) Ministry of Education, Ontarion,in http://www.edu.gov.on.ca/eng/teacher/mentorTraining.pdf

Kredit : KhairulZamri UPSI