Sabtu, 15 Mac 2014

Contoh Minit Curai


MINIT CURAI
 Kepada:                       Guru Besar,
                                    SK .............
                                    ....................
.......................
Melaui:                        -
Daripada:                    ........................,
                                    Ketua Pembantu Tadbir,
                                    SK. ......................
                                    ............................,
                                    91007 Tawau.
Salinan kepada:           Penolong Kanan Pentadbiran,
                                    SK. ..................,
                                    .........................,
                                    91007 Tawau.

Perkara:           KURSUS PENULISAN SURAT RASMI, MEMO DAN PELAPORAN
                        BAGI ANGGOTA KHIDMAT PELAKSANA SEKOLAH.

Tarikh: 12 - 13 Februari 2014 ( Rabu -  Khamis)
Masa:               8.00 pagi hingga 4.30 petang
Tempat:           SJK ( C ) Sin Hwa, Tawau
Pakaian:           Rasmi 

1.          LATAR BELAKANG KURSUS

1.1         Kursus ini dianjurkan oleh Unit Latihan Pejabat Pendidikan Daerah, Tawau.
Rujukan surat panggilan kursus adalah: PPDTW/500-11/3 ( ), Bertarikh: 27 Januari 2014.

1.2         Kursus ini telah disampaikan oleh Encik Abdul Halik Bin Abdusukor dariUnit Jaminan Kualiti, Pejabat Pendidikan Daerah,Tawau. Kursus ini dihadirioleh 80 orang peserta yang terdiri daripada Anggota Kumpulan Pelaksana dari beberapa buah sekolah di daerah Tawau. Kursus ini dikendalikan oleh 4 orang Urusetia dari Pejabat Pendidikan  Daerah Tawau dan seorang Penceramahdari Unit Jaminan Kualiti, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau.

1.3         Tujuan Kursus ini adalah untuk :-

1.3.1     Memenuhi keperluan kursus 7 hari setahun Unit Penjawat Awam.

1.3.2    Memberi pendedahan tentang tatacara penulisan surat rasmi yang  berkualiti.

1.3.3    Memberi tunjuk ajar tentang tatacara penulisan Minit Curai.2.          ISU ATAU MAKLUMAT PENTING

a)       Encik Jamaludin bin Martin memberitahu senarai nama sekolah yang belum menghantar Laporan Instrumen berkursus 7 hari. Penghantaran Laporan tersebut adalah pada bulan September dan Disember. Pihak sekolah jugahendaklah menghantar Borang Instrumen Kopentensif. Kegagalan dalampenghantaran Borang Instrumen Kopentensif akan menggagalkan AnggotaKumpulan Pelaksana dipanggil berkursus kerana pihak Pejabat Pendidikan Daerah Tawau akan memilih pegawai-pegawai tertentu untuk mengikuti kursusyang dianjurkan berpandukan Borang Instrumen Kopentensif tersebut.

b)      Encik Jamaludin bin Martin menjelaskan kepada peserta-peserta kursus agarmengisi borang Penilaian Kursus PK 06-41 dan PK 06-3 yang diedarkan oleh penganjur kursus. Borang tersebut hendaklah dihantar pada masa kursus tersebut. Manakala Borang PK 06-5 iaitu Borang Instrumen keberkesananprogram BPSH/JPN/PPW/PPD pula akan dihantar sebulan selepas kursus.

c)      Pada slot kursus penulisan surat rasmi, penceramah menyatakan bahawa format penulisan surat rasmi akan sentiasa berubah-ubah mengikut pekeliling dari masa ke semasa. Setakat ini format penulisan surat rasmi telah berubah sebanyak 4 kali. Agensi – agensi yang terlibat dalam membuat format penulisan surat rasmi adalah Intan, IAB, MAMPU dan Unit Protokol.

d)      Encik Abdul Halik bin Abdusukor turut menjelaskan lima prinsip penulisan surat yang perlu ditekankan dan dititik beratkan dalam setiap penulisan surat. Lima prinsip tersebut iaitu 4C+1P; Correct (betul), Clear (jelas), Comprehensive (lengkap), Concise (ringkas) dan Polite (bersopan). Format penulisan surat tersebut adalah seperti contoh berikut ;


               * Sila kepilkan bersama surat jemputan taklimat atau kursus

Tiada ulasan: